000 00771nmm a22002417a 4500
005 20240611111239.0
008 170915s2017 o | | cat d
040 _ctermcat
041 _acat
100 _975316
_aPadrós Blàzquez, Ferran
245 _aGlossari: Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació
_h[en línia]
_cCoordinador: Ferran Padrós Blàzquez
260 _aBarcelona
_bUniversitat Oberta de Catalunya
_c2017
500 _aÀmbit d'ús
546 _acatalà
591 _aUOCGLOS-E
592 _aObra terminològica
593 _aRA
593 _aRL
650 0 _963008
_apsicologia
650 0 _960660
_aensenyament
856 _uhttp://cv.uoc.edu/moduls/UW_10000_01100/index.html?
942 _2ddc
_cMO
_nNo
999 _c68545
_d68545