000 00800aam a2200301a 44500
008 940513s1990 cat
017 _aPM-945-1990
041 _acat
080 _a373.5(038)
100 _aAbrines, Tomeu
_962078
245 _aBlat: Vocabulari bàsic per a l'ensenyament secundari obligatori
245 _cBartomeu Abrines
260 _aPalma de Mallorca
260 _bGovern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports
260 _c1990
300 _a216 p.
_c30 cm
591 _a3669
592 _aObra terminològica
593 _aRL
593 _aRR
594 _a3669
650 _aensenyament mitjà
_962079
901 _cDL <1990>
902 _a940513
942 _cMO
_n0
999 _c51817
_d51817