Glosario de termos para a avaliación de linguas

Glosario de termos para a avaliación de linguas - [Santiago de Compostela] Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades 2008 - 113 p. 22 cm

436


gl

9788445345825


ensenyament de llengües
habilitats lingüístiques
proves

801:37(038)

Powered by Koha