Internet: català castellà anglès

Llovera, S.

Internet: català castellà anglès Marta Estella; Montserrat Noró; Sílvia Llovera - [Castelló de la Plana] Institut Joan Lluís Vives [Bellaterra] Gabinet de Llengua Catalana de la UAB [Barcelona] Servei de Llengües i Terminologia de la UPC 2002 - [96]p. 21 cm. - Vocabulari bàsic . - Vocabulari bàsic .

Bibliografia. Índexs. Annexos Categoria gramatical, sinònims, remissions, notes

913

8493291501


Internet

621.39:681.3(038)

Powered by Koha