Envasos, embalatges i aconduïment industrial de productes: Diccionari tècnic

Navas, Joaquim

Envasos, embalatges i aconduïment industrial de productes: Diccionari tècnic Joaquim Navas - [Barcelona] Associació i Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya 1993 - 188 p. il. 21 cm. - Cultura, Tècnica i Societat; 8 . - Cultura, Tècnica i Societat; 8 .

Índexs en castellà, anglès, alemany i francès. Bibliografia: p. 187-188. Remissions, categoria gramatical

553


català

8488167040


embalatge
envasament
manipulació de materials

621.798(038)

Powered by Koha