Diccionari marítim: Català, anglès, espanyol | Diccionario marítimo: Español, inglés, catalán | Maritime dictionary: English, Catalan, Spanish

Torres Ribelles, Francisco Javier

Diccionari marítim: Català, anglès, espanyol Diccionario marítimo: Español, inglés, catalán Maritime dictionary: English, Catalan, Spanish Francisco Javier Torres Ribelles - Alacant Universitat d'Alacant. Secretariat de Normalització Lingüística 1998 - 348 p. 24 cm. - Joan Fuster. Diccionaris; 1 . - Joan Fuster. Diccionaris; 1 .

Remissions

aprox. 2.400


ca
en
es

8479083794


construcció naval
navegació
transport marítim

629.5(038) 656.61(038)

Powered by Koha