Els noms catalans dels bolets: Ordre dels agaricals

Masclans i Girvès, Francesc

Els noms catalans dels bolets: Ordre dels agaricals Francesc Masclans - Barcelona Institut d'Estudis Catalans 1975 - 81 p. 25 cm. - Arxius de la Secció de Ciències; 54 . - Arxius de la Secció de Ciències; 54 .

Bibliografia: p.77-78

Catalunya

8472831035


bolets
botànica

582.28(467.1)

Powered by Koha